Naši partneři:


Městská část  Praha 6

Břevnovský klášter

Pražská plynárenská

Letiště Praha

ČR Radio Praha

Kino Dlabačov

Hotel Pyramida

Ohňostroje Krupička

Kudy z nudy

Náš region

WC servis

ZŠ Marjánka - Břevnov

KC Kaštan
¨Poslední¨ aktualizace   

19.3.2024

Hlavní strana > Pořádané akce > 100let města Břevnova


pro zvětšení plakátu kliknipro zvětšení programu klikni
Pozvánka na tiskovou konferenci (260 kB)       obrázek ve formátu JPEG
Břevnovské listy (1.47 MB)       formát .PDF
Video reportáž z oslav (6.17 MB)       formát.WMV

100let města Břevnova

Břevnov jako za císaře pána

V sobotu 28.dubna a v neděli 29.dubna 2007 se konaly oslavy připravené společně Městskou částí Praha 6, Spolkem břevnovských živnostníků a podnikatelů a Břevnovským klášterem.

V sobotu dorazil v dobovém kočáře až z Pražského hradu a ve slavnostně vyzdobeném Břevnově opět prohlásil tuto obec městem rakouský císař František Josef I. A stejně jako ho v roce 1907 přivítal starosta obce Jan Kolotár, nyní to udělal starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Krásné slunečné počasí zapříčinilo, že se na panovníkův příjezd přišly podívat tisíce Pražanů i turistů všech věkových kategorií. V zahradách břevnovského kláštera na ně čekalo také mnoho dalších atrakcí. Fotky zde.

Na císařských trzích si mohli návštěvníci nakoupit proutěné zboží či řemeslné výrobky pro domácnost, o kousek dále zase čerstvé květiny všeho druhu. Do svých domovů či zahrádek si tak mohli odnést skalničky, bylinky, okrasné květy nebo kaktusy. Dobu dávno minulou připomněla výstava Století páry. Zejména tatínky a jejich ratolesti zaujal prvorepublikový autobus, pivovarský nákladní vůz a historický osobní automobil. O to, kdo se autobusem projede, si pak mohli návštěvníci zasoutěžit. Pokochat se mohli i pohledem na unikátní horkovzdušný motor a silniční parní válec z roku 1930. Nadšenci si zašli na přehlídku modelů starých lodí a prohlédli a vyzkoušeli si historické velocipédy.

Pro malé návštěvníky nechyběla ani malá pouť, kde se mohli pohoupat, projet na kolotoči nebo na lochnesce. Jejich rodiče jim pak mohli vystřelit dárky na historické střelnici.

Děti i dospělí také nakupovali dobové pohlednice a razítka. Kameloti v kostýmech prodávali historické noviny, pošťáci zase knihu připomínající místní rody, historii kláštera nebo prvního břevnovského starostu.

Po celý den se na pódiu střídaly kapely a hudební skupiny. Živé koncerty dechové, cimbálové i country hudby našly vždy vděčné posluchače.

Břevnov byl povýšen na město 27. dubna 1907, kdy břevnovští využili návštěvy císaře Františka Josefa I. Po Bubenči, která oslavila sté výročí města před třemi lety, byl tak Břevnov druhým a posledním povýšeným městem v dnešní Praze 6. Po 13 letech se stal Břevnov součástí Prahy.

A jak to vlastně bylo?
Ustálená forma udělení znaku, zároveň s povýšením na město, byla kdysi taková: Obec se obrátila se svou žádostí k císařskému dvoru prostřednictvím místodržitelství. Na místodržitelství byla věc projednána a připravena na ministerstvo vnitra ve Vídni a to jeho oddělení nazývané Šlechtický úřad. Jestliže na základě jejich doporučení císař udělení schválil, bylo o nejvyšším rozhodnutí informováno opět místodržitelství, které to obci oznámilo s dotazem, zda si přeje vydání slavnostního privilegia, jehož zhotovení stálo 242 K, s namalovaným znakem dokonce 540 K. Po zaplacení byl vydán diplom s vymalovaným znakem. Nic takového se však v Břevnově nestalo…

…ale stalo, že panovník vystoupil za velké plískanice sněhového a silného větru z kočáru, popošel s pány své družiny ke členům obecního zastupitelstva, načež starosta obce Jan Kolátor jej uctivě uvítal. Panovník zajímal se o poměry v obci Břevnov, počet jejího obyvatelstva a podivil se, že Břevnov má již 9100 obyvatelů a laskavě pravil: „Však jste posledně povýšeným městem v Čechách.“ V té době byl přitom Břevnov pouhá vesnice. Císař tak nevědomky spustil kolotoč dalších událostí a protože jakmile jednou něco monarcha prohlásil, tak už to platilo, tehdejší starosta Břevnova Kolátor okamžitě šeptal svému písaři: „Hned běžej telegrafovat, že jsme byli povýšeni na město.“ A tak se také stalo.

Břevnov patřil k nejstarším osadám v obvodu dnešní Velké Prahy, vznikl jako předklášteří prvního českého mužského kláštera, založeného roku 993. Břevnov, založený údajně na místě zpustlé osady Kuromrtvy, prý dostal jméno podle břeven - otesaných trámů, které tu dřevorubci při zakládání vsí opracovávali a skladovali.

V době, kdy byl založen klášter, měla tato víska pouhých 19 obyvatel. Před 100 lety žilo v Břevnově 9100 obyvatel ve 337 domech. Dnes má Břevnov 24 482 obyvatel, kteří žijí na 2920 adresách ve 148 ulicích

(tento text poskytla MČ Praha 6)

Program v rámci oslav 100 let města Břevnova.


28. dubna 2007

Hlavní pódium

10:00 Švejkův c.k. Šraml – hudba, scénky, vtipné historky
11:00 Folklórní soubor Krušpánek
11:30 Švejkův c.k. Šraml – živá hudba, scénky, vtipné historky
12:00 Vstup moderátora Pavla Kříže
12:05 Švejkův c.k. Šraml – živá hudba, scénky
13:00 Posádková hudba Hl. m. Prahy – promenádní koncert
14:00 Slavnostní ceremoniel, Příjezd císaře do Břevnova,
Slovo starosty m.č.Praha 6
14:15 Posádková hudba hl. m. Prahy - Radeckého pochod, mažoretky
14:25 Posádková hudba hl. m. Prahy - pochod na rozloučenou
14:35 Rozloučení s hosty, odjezd kočáru
14:45 Šlapeto Revival Band
15:15 Soutěže, rozhovory , zajímaví hosté
15:30 Šlapeto Revival Band
16:00 ZŠ Marjánka – dětské vystoupení – sbor a flétničky
16:20 Folklórní soubor Rosénka - děti
16:40 Šlapeto Revival Band
17:20 Soutěže, rozhovory, zajímaví hosté
17:30 Staropražští heligonkáři – hudba a zpěv
18:00 Harden show – balancování s benátským sklem a noži
18:20 Soutěže, rozhovory a představení zajímavých hostů a účastníků slavností a nevšedních atrakcí
18:30 Harden show – ekvilibristika (akrobacie na noži)
18:45 Švejkův c.k. Šraml
19:10 Břišní tanečnice – DDM Praha 6
19:15 Ohňová show Rudyho Hardena
19:30 ZaTrest band - živá hudba
21:00 Konec programu

Malé pódium

11:00 Divadélko Kováček – „Jak šel pejsek s kočičkou na procházku, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“
12:10 Bubble show
12:30 Divadelní soubor Jiskra – Hloupá Barka
13:00 Kreativní dílna – 3 hodiny rukodělných prací
15:00 Divadélko Kováček – „Jak pejsek s kočičkou vařili dort, Jak pejsek s kočičkou našli panenku“
15:30 Divadelní soubor Jiskra – Hloupá Barka
16:00 Divadlo Kováček – „Jak šel pejsek s kočičkou na procházku, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“
17:00 Konec programu


Vedle dětského stanu u malého pódia

15:00 Provazochodec
17:00 Provazochodec


C.K. Poštovní úřad

14:45 Divadlo Trakař
17:30 Švejkův c.k. Šraml


Hliněný Břevnov

12:00 FS Krušpánek
17:20 Divadlo - Písně starých kozlů - Divadlo Trakař
Program proběhne v rámci oslav 100 let města Břevnova
20:00 KC Kaštan Koncert - Tony Ducháček & Garage


29. dubna 2007

Hlavní pódium

10.00 Kapela Šmrnc – živá staročeská kapela
10:40 TJ Slavoj Břevnov – pohybová choreografie
10:50 Soutěže, rozhovory a představení zajímavých hostů
11:10 Kapela Šmrnc – živá staročeská – 2. vstup
11:50 Vstup moderátora s hostem – otázky pro Františka Josefa I.
12:05 Kapela Bengas – živé cikánské rytmy
13:10 „Chasa slováckého krúžku v Praze“
13:30 Vstup moderátora – soutěže, rozhovory a představení zajímavých hostů
13:45 MŠ Jílková – dětské vystoupení
13:55 Kapela Nadoraz – živá hudba – chytlavé melodie s vtipnými texty
14:30 Soutěže, rozhovory a představení zajímavých hostů
14:45 ZŠ Marjánka – bubenické vystoupení
14:55 Kapela Nadoraz – živá hudba
15:35 Kouzelnické vystoupení – pásmo pro dospělé i děti
15:50 Kapela Ponožky pana Semtamťuka – živá hudba – ve stylu Dixieland
16:25 Šeherezáda a had - orientální tanec s hadem
16:35 Kapela Ponožky pana Semtamťuka – živá hudba – ve stylu Dixieland
17:15 Soutěže, rozhovory a představení zajímavých hostů
17:30 Folklórní soubor Šarvanec– slovenský folklór
18:00 Konec programu


Malé pódium

11:00 Divadlo Kováček - „Jak šel pejsek s kočičkou na procházku, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“
12:00 Divadelní soubor Jiskra – Hloupá Barka
13:00 Divadlo Kováček - Tři prasátka
14:00 Divadelní soubor Jiskra – Hloupá Barka
15:00 Divadlo Kováček - „Jak pejsek s kočičkou vařili dort, Jak pejsek s kočičkou našli panenku“
16:00 Kouzelník Grino
16:30 Divadelní soubor Jiskra – Hloupá Barka
17:00 Konec programu


C.K. Poštovní úřad

11:30 Chasa sl. krůžku v Praze
15:00 FS Šarvanec


Hlavní restaurační stan

13:20 Prase balada v láku – herecká exhibice solitéra souboru Divadla v 7 a půl Jiřího Vyorálka v tragikomickém monologu z prasečího života s nečekanou pointou. Program proběhne v rámci oslav 100 let města Břevnova.
16:00 Divadlo - Jarin a Pipin – autorská pohybová klauniáda Divadla v 7 a půl.
20:00 KC Kaštan Koncert - Rudovous♥ Hliněný Břevnov: Posaďte se v keramické dílně pro děti i dospělé a vyrobte si sami pro radost hrneček, talířek či vázičku. A pokud se Vám nepovede napoprvé, nevadí, zkoušet to u nás můžete celý víkend.

♥ C. K. Poštovní úřad: Informační centrum pro všechny zvědavce, kde si nezapomeňte zakoupit na památku zajímavou knihu o Břevnově, pohlednice starého Břevnova, Průvodce Břevnovem – uličník popravených 27 českých pánů, knihu Praha před sto lety, upomínková trička s logem slavností nebo originální pamětní mince. Velevážený C. K. poštmistr Koťátko Vám osobně orazítkuje pohlednice i knížky a obzvláště dámám rád vyhoví a orazítkuje jim například památníček…

♥ Století páry: Co jste ještě neviděli a u nás uvidíte aneb představujeme parní pohon! Velké i menší parní stroje a strojky, jízda parního válce ČKD Mamut, oblíbené veterány značky Praga a jízda historickým autobusem. Jako bonus pro Vás máme libozvučné flašinety a orchestriony na lidský pohon.

♥ Hlavní podium: Program pro dospělé i děti od rána do večera - hudba, tanec, zpěv a hlavně zábava.

♥ Dětský statek: Přijďte si pohladit rozverná kůzlátka, jehňátka i zvědavé králičky. Jen pozor na mámu kozu. Uvidíte i kejhající hejno hus, které by nejraději plavalo na rybníčku, pana včelaře se skleněným úlem plným pracovitých včeliček, urostlého sokolníka s létajícími dravci a mnoho dalšího. Zahrajete si hry legendárních Rychlých Šípů, spoustu deskových her v naší herně a vytvoříte si další výrobky v naší sobotní tvořivé dílně.

♥ Malé pódium: Pestrý program pro malé diváky se zábavnými příběhy pejska a kočičky, tří prasátek i pohádkou o hloupé Barce. Magická esa z rukávu a další kouzla a čáry předvede slovutný kouzelník Grino, do velkých i malých bublin Vás ponoří šikovní mistři bublináři a svými výkony uchvátí i nebojácný provazochodec. Přijďte, nudit se určitě nebudete.

♥ Staročeské městečko: Toužíte si umět uplést košík na houby, vyrobit vlastní vitráž z pestrobarevných sklíček, ozdobit si perníček, vyrobit svíčku z horkého vosku, odrátovat vajíčko či vyrobit figurku ze slámy nebo textilu? Pokud ano, pak musíte navštívit naše městečko plné tvořivých dílen pro děti i dospělé.
A hledáte-li něco dobrého na zub, pak stačí jít za nosem – čeká na Vás pravá domácí zabijačka s ovarem, „prdelačkou“, gulášem, jaternicemi, jelítky, tlačenou, sádlem a škvarky a chybět nebude ani pečené selátko. Vezměte si z domova svoje kastrůlky, ať máte i k večeři. Pohostíme i dalšími dobrotami z české kuchyně, nabídneme slané i sladké „mňamky“ pro taťky i mamky, zlatavý Plzeňský mok, točenou limonádu, víno, kávu, čaj i rum.

♥ Císařské trhy: Potěšte své nejbližší, provětrejte peněženky a zakupte řemeslné výroby a ručně vyráběné zboží do domácnosti i pro radost. Takový výběr jste ještě neviděli.

♥ Květinový trh: Tolik květin a vše čerstvé – od skalniček, přes bylinky až po kaktusy… Tak nezapomeňte potěšit své manželky, maminky, slečny i zahrádky. Štěstím jim srdce zaplesá. A paní Eliška Vám ráda pomůže vytvořit květinové aranžmá pro každou příležitost.

♥ Tradiční pouť: Vyhoďte si z kopýtka na strašidelné lochnesce, autodromu, řetízkovém i koníčkovém kolotoči či houpačkách. Růžičku pro svou milou vystřelte v tradiční staročeské střelnici.

♥ Cukrárna u sv. Vintíře: Senzace století – vyhlášené dorty z Vídně, po kterých se zaručeně netloustne! Ochutnejte jeden ze 14 druhů medovníků, na kterých si pochutnávala i císařovna Sissi - pistáciový, čokoládový, ořechový, višňový… K tomu kávičku, cappuccino, horkou čokoláda nebo anglický čaj. Kavárník pan Cukerín Vás mile pohostí a doporučí ten pravý medovník pro Váš mlsný jazýček.

♥ Výstava 100 let města Břevnova: Vše co jste chtěli vědět a vidět o Břevnovu, starém i současném, ve stanu na Bělohorské ulici za KC Kaštan. Fotky zde

♥ C. K. Paroplavba: Modely světoznámých lodí – President Masaryk, Monako I, Neptun, ponorka Curie, Meskalero, Black Dog, Topbruk, Artur TT, Sea Star a mnoho dalších. Nezmeškejte svou loď, odjezd každou hodinu.


Pokud máte zájem o toto reklamní místo, klikněte.
Místo pro váš baner


Logo ke stažení

   

pro zobrazení náhledu klikni
Cena 120,- Kč

Publikaci Vám zašleme na dobírku. Cena včetně poštovného 250,- Kč.
Pro objednávku klikněte na obrázek.
Adresy kamenných prodejen ZDE


pro zobrazení náhledu klikni
Cena 80,- Kč

PRODEJ

Břevnovský klášter